Senaste

Kyla bita

8februari2018

Känsla av vår vid vatten som forsa. Sakta faller ljus och kyla bita.

(Sweden, Kullamöllavägen – 20180208)

Bland skuggor

7febrauri2018

Bland träd och grenar lever liten ljuv men sprallig lugn. Kyla bland skuggor men skön där ljus sipprar in.

(Sweden, Fyledalsvägen – 20180207)

Gryning flödar

5febrauari2018stor


Bit från yta ligger kyla levande. Känsla vacker, gryning flödar öm.

(Sweden, Ystad – 20180205)

Strålar läka

5februari2018liten

Underbar ligger kyla över vita vidder. Tid att stanna till där strålar läka inre som yttre. Bara härligt.

(Sweden, Baldringe – 20180205)

Sprider hopp

26166385_975385475951163_930877848773952064_n

Sprider hopp där mörker envis vägrar lämna liv som lever. Håller kvar men inte hur länge som helst.

(Sweden, Sövestad – 20180102)

Kraft fångar

26113995_974955079327536_8302381452580489646_n

Växlar opålitlig stund till stund. Knappt framkomlig. Kraft fångar hård men vacker.

(Sweden, Ystad – 20180101)

Nytt projekt 1/1 – 2018

Arbetsnamnet är Four Season där målen bland annat är:
– en sundare livsstil (ex mat, rörelse, natur, mindre skärm/data)
– material till en film runt 30 minuter
– material till en bok med bilder/text
– material till en ren textbaserad bok

Samtidigt är resan viktigare än målen och fokus ligger också på att prova/lära nya saker. Då och då uppdaterar jag med material på denna sidan, instagram och facebook. Gott nytt år och trevlig dag.

Cool heats (Kyla värmer)

4dec20171c

Along with the first rays of light slowly life. Sparks beautiful, cool heats.

(Längs mark tinar första strålar sakta liv. Gnistrar vacker, kyla värmer.)

(Sweden, Högestad – 201712)

(287/59/2)

Heavily drives (Kraftig driver)

7december2017

Heavily drives wind over landscapes. Along the coast, water runs on land without a break. Light almost never rises.

(Kraftig driver vind över landskap. Längs kust driver vatten mot land utan uppehåll. Ljus stiger nästan aldrig upp).

(Sweden, Ystad – 20171207)

(270/67/0)

Missing words (Saknar ord)

5december2017

Meet darkness where thoughts about childhood friend penetrate deep. So unimaginable, so unfair and sad. Missing words to describe.

(Möter mörker där tankar kring barndomsvän tränger djup. Så ofattbart, så orättvist och ledsamt. Saknar ord att beskriva)

(Sweden, Borrie – 20171205)

(464/70/2)

Dominate dawn (Dominerar gryning)

4december2017a

Moon dominates dawn where cold creates frost. Air finally clear and fresh. Almost winter, just wonderful.

(Måne dominerar gryning där kyla skapar frost. Luft äntligen klar och frisk. Nästan vinter, bara underbar.)

(Sweden, Baldringe – 20171204)

(287/61/0)

Looks wonderful (Tittar underbar)

3december2017

Do not feel right to bloom december but still beautiful. Looks wonderful.

(Känns inte rätt att blomma december men ändå vacker. Tittar underbar.)

(Sweden, Ystad – 20171203)

(378/48/1)

Spark beautiful (Gnistra vacker)

2december2017

Wake up cold where cool sparkle beautiful. Smoke rise there light heat. Breathe.

(Vaknar kall där kyla gnistra vacker. Rök stiga där ljus värma. Andas.)

(Sweden, Ystad – 20171202)

(308/55/0)

Winter blooms (Blommar vinter)

1december2017

Darkness leaves from autumn to winter. No difference but new season is growing. Winter blooms.

(Mörker drar från höst till vinter. Ingen skillnad men ny årstid växer fram. Blommar vinter.)

(Skåne, Kåseberga – 20171201)

(285/50/0)

Gryr långsam

26november1a

Gryr långsam där stillhet så ljuvlig lugn. Kyla sveper satt bort, så underbar.

(Skåne, Fyledalen – 20171125)

(329/39/0)

Låter stillhet

21november2017

Ensam vakna där ljus vacker stiga. Låter stillhet bli till ro.

(Skåne, Högestad – 20171121)

(287/27/0)

Själ väcker

20november2017

Själ väcker där morgon kyla frisk. Dag stiger lugn och sansad. Njuter.

(Skåne, Borrie – 20171120)

(285/31/0)

Blickar varm

19november2017

Ljuv blickar varm. Känner dag levande och fri.

(Skåne, Vombsjön – 20171119)

(281/27/0)

Känner själ

10november2017

Känner själ där ljus växer självklar vacker, nästan magisk. Låter tid stanna länge.

(Skåne, Ystad – 20171110)

(288/35/0)

Tränger stark

8november2017

Tunga täcken spricker plötslig upp. Ljus tränger stark fram för att snart försvinna bort igen.

(Skåne, Eneborg – 20171108)

(248/25/0)

Sinne känna

7november2017

Blickar in över livets dalar där sinne känna själv. Möter medvind och motsats men mening fullständig klar.

(Skåne, Röddingehult – 20171107)

(286/36/0)

Drömmer ut

6november2017

Känns som värld står still i rum där mesta snurra runt och runt igen. Där vikt av vem alltid så mycket viktigare än kan. Drömmer ut, försvinner bort, låtsas lika värde.

(Skåne, Högestad – 20171106)

(445/58/5)

Skamlös agenda

bird

Känner skam i land där regering som kallar sig socialdemokratisk slår mot mest utsatta. En regering som i tre år kört samma hårdhet mot utsatta som motsidan ideologiskt. Fortfarande inget stopp för vinster i välfärd, ingen markant höjning av A-kassa och fortfarande är det tjänstemän som avgör om du är sjuk och inte din läkare. De valde också att stänga landets gränser och nu slår de extremt kallt, hårt och omänskligt mot alla de med funktionsnedsättning. En skamlös agenda helt utan trovärdighet.

(Skåne, Ystad – 20171105)

(295/27/0)

Skriker stark

november

I tid då hat skriker stark, där helt okej att slå ner på de som redan ligger, finns inte längre medmänsklig tanke att värna viktig tillsammans. Stänger av, blickar ut, möter vacker länge, utan tanke på egen vinning.

(Skåne, Baldringe – 20171101)

(303/38/0)

Frost lämnar

31oktober2017

Frost lämnar lugn morgon där strålar stiga. Möter blick länge där tid överflödig.

(Skåne, Baldringe – 20171031)

(357/42/2)

Söker skydd

30oktober2017
Söker skydd bland träd där ljus knappt tränga in. Frisk och klar ligger höst runt omkring. Vind driver.

(Skåne, Ystad – 20171030)

(389/46/0)

Tänker utveckling

27oktober2017

Underbar ligger sjö där morgon stiger. Tänker utveckling kring barn i skola och idrott. Rättvis behandling, lika värde, att utgå och få fram det mesta från varje enskild individ, att uppmuntra träningsflit, övning, berömma, lyfta, så viktigt, nästan A och O för framgång.

(Skåne, Snogeholm – 20171027)

(431/50/2)

Tanke tydlig

25oktober2017

Kunskap inte längre viktig, handlar stället om kontakt och ställa in. Makt beter hur som helst, finns varken fel eller förstå. Kör bara på och alltid över. Känner tanke tydlig, klar och stark.

(Skåne, Hallamölla – 20171025)

(492/55/2)

Nästan osynlig

20oktober2017

Skön driver vågor in mot strand nästan osynlig i mörker. Vandrar sakta sanddynor, låter vind smeka själ och hjärta. Längre in mot land leker dimma ljuv.

(Skåne, Fyledalen – 20171020)

(500/36/1)

Vaknar sömnig

19oktober2017

Höst tar plats på riktigt där morgon vaknar sömnig. Varm men fuktig.

(Skåne, Backåkra)

(Ej på Facebook)