Senaste

Cool heats (Kyla värmer)

4dec20171c

Along with the first rays of light slowly life. Sparks beautiful, cool heats.

(Längs mark tinar första strålar sakta liv. Gnistrar vacker, kyla värmer.)

(Sweden, Högestad – 201712)

Heavily drives (Kraftig driver)

7december2017

Heavily drives wind over landscapes. Along the coast, water runs on land without a break. Light almost never rises.

(Kraftig driver vind över landskap. Längs kust driver vatten mot land utan uppehåll. Ljus stiger nästan aldrig upp).

(Sweden, Ystad – 20171207)

Missing words (Saknar ord)

5december2017

Meet darkness where thoughts about childhood friend penetrate deep. So unimaginable, so unfair and sad. Missing words to describe.

(Möter mörker där tankar kring barndomsvän tränger djup. Så ofattbart, så orättvist och ledsamt. Saknar ord att beskriva)

(Sweden, Borrie – 20171205)

Dominate dawn (Dominerar gryning)

4december2017a

Moon dominates dawn where cold creates frost. Air finally clear and fresh. Almost winter, just wonderful.

(Måne dominerar gryning där kyla skapar frost. Luft äntligen klar och frisk. Nästan vinter, bara underbar.)

(Sweden, Baldringe – 20171204)

Looks wonderful (Tittar underbar)

3december2017

Do not feel right to bloom december but still beautiful. Looks wonderful.

(Känns inte rätt att blomma december men ändå vacker. Tittar underbar.)

(Sweden, Ystad – 20171203)

Spark beautiful (Gnistra vacker)

2december2017

Wake up cold where cool sparkle beautiful. Smoke rise there light heat. Breathe.

(Vaknar kall där kyla gnistra vacker. Rök stiga där ljus värma. Andas.)

(Sweden, Ystad – 20171202)

Winter blooms (Blommar vinter)

1december2017

Darkness leaves from autumn to winter. No difference but new season is growing. Winter blooms.

(Mörker drar från höst till vinter. Ingen skillnad men ny årstid växer fram. Blommar vinter.)

(Skåne, Kåseberga – 20171201)

Gryr långsam

26november1a

Gryr långsam där stillhet så ljuvlig lugn. Kyla sveper satt bort, så underbar.

(Skåne, Fyledalen – 20171125)

(329/39/0)

Låter stillhet

21november2017

Ensam vakna där ljus vacker stiga. Låter stillhet bli till ro.

(Skåne, Högestad – 20171121)

(287/27/0)

Själ väcker

20november2017

Själ väcker där morgon kyla frisk. Dag stiger lugn och sansad. Njuter.

(Skåne, Borrie – 20171120)

(285/31/0)

Blickar varm

19november2017

Ljuv blickar varm. Känner dag levande och fri.

(Skåne, Vombsjön – 20171119)

(281/27/0)

Känner själ

10november2017

Känner själ där ljus växer självklar vacker, nästan magisk. Låter tid stanna länge.

(Skåne, Ystad – 20171110)

(288/35/0)

Tränger stark

8november2017

Tunga täcken spricker plötslig upp. Ljus tränger stark fram för att snart försvinna bort igen.

(Skåne, Eneborg – 20171108)

(248/25/0)

Sinne känna

7november2017

Blickar in över livets dalar där sinne känna själv. Möter medvind och motsats men mening fullständig klar.

(Skåne, Röddingehult – 20171107)

(286/36/0)

Drömmer ut

6november2017

Känns som värld står still i rum där mesta snurra runt och runt igen. Där vikt av vem alltid så mycket viktigare än kan. Drömmer ut, försvinner bort, låtsas lika värde.

(Skåne, Högestad – 20171106)

(445/58/5)

Skamlös agenda

bird

Känner skam i land där regering som kallar sig socialdemokratisk slår mot mest utsatta. En regering som i tre år kört samma hårdhet mot utsatta som motsidan ideologiskt. Fortfarande inget stopp för vinster i välfärd, ingen markant höjning av A-kassa och fortfarande är det tjänstemän som avgör om du är sjuk och inte din läkare. De valde också att stänga landets gränser och nu slår de extremt kallt, hårt och omänskligt mot alla de med funktionsnedsättning. En skamlös agenda helt utan trovärdighet.

(Skåne, Ystad – 20171105)

(295/27/0)

Skriker stark

november

I tid då hat skriker stark, där helt okej att slå ner på de som redan ligger, finns inte längre medmänsklig tanke att värna viktig tillsammans. Stänger av, blickar ut, möter vacker länge, utan tanke på egen vinning.

(Skåne, Baldringe – 20171101)

(303/38/0)

Frost lämnar

31oktober2017

Frost lämnar lugn morgon där strålar stiga. Möter blick länge där tid överflödig.

(Skåne, Baldringe – 20171031)

(357/42/2)

Söker skydd

30oktober2017
Söker skydd bland träd där ljus knappt tränga in. Frisk och klar ligger höst runt omkring. Vind driver.

(Skåne, Ystad – 20171030)

(389/46/0)

Tänker utveckling

27oktober2017

Underbar ligger sjö där morgon stiger. Tänker utveckling kring barn i skola och idrott. Rättvis behandling, lika värde, att utgå och få fram det mesta från varje enskild individ, att uppmuntra träningsflit, övning, berömma, lyfta, så viktigt, nästan A och O för framgång.

(Skåne, Snogeholm – 20171027)

(431/50/2)

Tanke tydlig

25oktober2017

Kunskap inte längre viktig, handlar stället om kontakt och ställa in. Makt beter hur som helst, finns varken fel eller förstå. Kör bara på och alltid över. Känner tanke tydlig, klar och stark.

(Skåne, Hallamölla – 20171025)

(492/55/2)

Nästan osynlig

20oktober2017

Skön driver vågor in mot strand nästan osynlig i mörker. Vandrar sakta sanddynor, låter vind smeka själ och hjärta. Längre in mot land leker dimma ljuv.

(Skåne, Fyledalen – 20171020)

(500/36/1)

Vaknar sömnig

19oktober2017

Höst tar plats på riktigt där morgon vaknar sömnig. Varm men fuktig.

(Skåne, Backåkra)

(Ej på Facebook)

Full av beundran

18oktober2017

Möter förutsättning för liv medan tankar är i Danmark där lag visar orättvisor på egen bekostnad. Imponerad över gemensamt beslut att sätta ner fot för allas lika värde. Full av beundran, önskar fler lag följer samma spår redan imorgon.

(Skåne, Sövestadsvägen – 20171018)

(522/42/1)

Tankar tänka

17oktober2017

Omgiven av dimma där höst gör sig synlig mer för varje dag. Låter tankar tänka länge om inget.

(Skåne, Högestad – 20171017)

(869/64/6)

Svävar magisk

16oktoberliten

Svävar fram genom magiskt landskap där morgon sakta vaknar. Låter dimma nästan mjuk röra innan frisk luft vid klar havskant. Vill bara stanna.

(Skåne, Hammar – 20171016)

(714/55/3)

Övergå snabb

15oktober2017

Varm morgon sveper över landskap för att sedan övergå snabb till kylig och dimma. Känner verkligen vilken veckodag det är.

(Skåne, Baldringe – 20171015)

(791/49/0)

Redan ligger

13oktober2017

Näst största parti visar för dagen rätta jag. Bestämmer skyffla utsatta, extrem utsatthet, under matta genom böta och förbud. Ingen tanke på medmänsklighet, empati eller hjälp. Bara slå undan ben på de som redan ligger. Skamligt, men inte alls förvånande.

(Skåne, Eneborg – 20171013)

(788/25/0)

Stänger allt

12oktober2017

Stilla sitta lugn och betrakta liv som tillbaka. Känner värme, glädje och någon slags samhörighet. Stänger allt omkring.(Skåne, Ystad – 20171012)

(1698/78/4)

Underbar ljus

11oktober2017
Står lugn längs strandkant där mörker sakta flyter över till underbar ljus. Frisk men ändå varm vind smeker inre långsam och välbefinnande. Tänker inte alls, bara vara.

(Skåne, Borrby strand – 20171011)

(548/30/0)