Författararkiv

Underskön sitta

9april2018bloggen

Nästan försommar bland träd där underskön sitta bland skugga. Länge blicka möta, stilla ro.(Skåne, Ystad – 20180409)


Badar värme

Möter morgon där vår visar glädje. Liv av vingar sjunga regelbunden, vacker, badar värme. Bara underbar.
(Skåne, Ystad – 20180408)


Vår möter

2april2018blogg

I känsla av vår möter ung nära. Tankar stannar och upplever bara nu. Tid ljusnar.


(Skåne, Baldringe – 20180402)Fastnar kvar

29marsblogg

Klimat fastnar där liv förväntar varmare. Kall driver korn över landskap där levande kämpar tuff över dag.

(Skåne, Ystad – 20180329)


test

paskmeny


Aning skön

25mars2018blogg

Möter liv som ständig rörelse. Strålar värma aning skön. Vind isar ännu.(Skåne, Ystad – 20180325)


Snuddar vår

23mars2018blogg


Lugn spelar vacker där känsla snuddar vår för stund. Sakta glider vecka in i helg. Vila.(Skåne, Fyledalen – 20180323)


Stillsam vandrar

17mars2018blogg

Stillsam vandrar där vind av kyla härska. Känner längtan stark där varm slår sig fram, tränger undan. (Skåne, Högestad – 20180317)


Av ro

12marsbloggen

Slappnar lugn i stund av ro, bort från liv som ständig pressa. Njuter sakta där blickar alltid äkta. (Skåne, Ystad – 20180312)Faller envis

8mars2018blogg

Flingor faller envis där årstid ännu grå. Liv ingen utväg, bara streta på. (Skåne, Ystad – 20180308)Själ strålar

6mars2018blogg

Ljus stiger lugn där gryning ligger kall. Själ strålar kärleksfull och lugn. (Skåne, Ystad – 20180306)Magisk njuter

5mars2018blogg

Magisk stiger vecka i nyans som väcker. Kyla känns inte längre kall. Djup andas frisk och klar. Själ njuter.(Skåne, Högestad – 20180305)


Skönjer smälta


Lugn ligger väder över liv som hård lever. Täcke över landskap ligger kvar men skönjer smälta.(Skåne, Ystad – 20180304)
Ljuv betraktar

3mars2018blogg

Underbar växlar dag bort från vind och kyla. Dunge av träd spritter av liv. Ljuv betraktar vacker nära.(Skåne, Ystad – 20180303)Livsviktig leta

2mars2018blogg

Livsviktig leta konstant där kyla täcka mark. Känner vingslag där liv kämpa tapper.

(Skåne, Ystad – 20180302)


Riktning visar

Låter runt omkring sakna mening för stund. Skapar styrka, står emot, tänker bara kärlek. Värmer kall där riktning visar.
(Sweden, Ystad – 20180301)


Kyla bita

8februari2018

Känsla av vår vid vatten som forsa. Sakta faller ljus och kyla bita.

(Sweden, Kullamöllavägen – 20180208)


Bland skuggor

7febrauri2018

Bland träd och grenar lever liten ljuv men sprallig lugn. Kyla bland skuggor men skön där ljus sipprar in.

(Sweden, Fyledalsvägen – 20180207)


Gryning flödar

5febrauari2018stor


Bit från yta ligger kyla levande. Känsla vacker, gryning flödar öm.

(Sweden, Ystad – 20180205)


Strålar läka

5februari2018liten

Underbar ligger kyla över vita vidder. Tid att stanna till där strålar läka inre som yttre. Bara härligt.

(Sweden, Baldringe – 20180205)


Sprider hopp

26166385_975385475951163_930877848773952064_n

Sprider hopp där mörker envis vägrar lämna liv som lever. Håller kvar men inte hur länge som helst.

(Sweden, Sövestad – 20180102)


Kraft fångar

26113995_974955079327536_8302381452580489646_n

Växlar opålitlig stund till stund. Knappt framkomlig. Kraft fångar hård men vacker.

(Sweden, Ystad – 20180101)


Lösenordsskyddad: Nytt projekt 1/1 – 2018

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:


Cool heats (Kyla värmer)

4dec20171c

Along with the first rays of light slowly life. Sparks beautiful, cool heats.

(Längs mark tinar första strålar sakta liv. Gnistrar vacker, kyla värmer.)

(Sweden, Högestad – 201712)

(287/59/2)


Heavily drives (Kraftig driver)

7december2017

Heavily drives wind over landscapes. Along the coast, water runs on land without a break. Light almost never rises.

(Kraftig driver vind över landskap. Längs kust driver vatten mot land utan uppehåll. Ljus stiger nästan aldrig upp).

(Sweden, Ystad – 20171207)

(270/67/0)


Missing words (Saknar ord)

5december2017

Meet darkness where thoughts about childhood friend penetrate deep. So unimaginable, so unfair and sad. Missing words to describe.

(Möter mörker där tankar kring barndomsvän tränger djup. Så ofattbart, så orättvist och ledsamt. Saknar ord att beskriva)

(Sweden, Borrie – 20171205)

(464/70/2)


Dominate dawn (Dominerar gryning)

4december2017a

Moon dominates dawn where cold creates frost. Air finally clear and fresh. Almost winter, just wonderful.

(Måne dominerar gryning där kyla skapar frost. Luft äntligen klar och frisk. Nästan vinter, bara underbar.)

(Sweden, Baldringe – 20171204)

(287/61/0)


Looks wonderful (Tittar underbar)

3december2017

Do not feel right to bloom december but still beautiful. Looks wonderful.

(Känns inte rätt att blomma december men ändå vacker. Tittar underbar.)

(Sweden, Ystad – 20171203)

(378/48/1)


Spark beautiful (Gnistra vacker)

2december2017

Wake up cold where cool sparkle beautiful. Smoke rise there light heat. Breathe.

(Vaknar kall där kyla gnistra vacker. Rök stiga där ljus värma. Andas.)

(Sweden, Ystad – 20171202)

(308/55/0)


Winter blooms (Blommar vinter)

1december2017

Darkness leaves from autumn to winter. No difference but new season is growing. Winter blooms.

(Mörker drar från höst till vinter. Ingen skillnad men ny årstid växer fram. Blommar vinter.)

(Skåne, Kåseberga – 20171201)

(285/50/0)