behind

5december2017Every now and then I put some material around what happens next to the pictures/movies that I publish. Using the menus, you can share this.

(IN SWEDISH)
Då och då lägger jag ut lite material kring det som händer vid sidan av själv bilderna/filmerna som jag publicerar. Med hjälp av menyerna kan du ta del av detta.