03. December-2017

Lösenordsskyddad: Nytt projekt 1/1 – 2018

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:


Cool heats (Kyla värmer)

4dec20171c

Along with the first rays of light slowly life. Sparks beautiful, cool heats.

(Längs mark tinar första strålar sakta liv. Gnistrar vacker, kyla värmer.)

(Sweden, Högestad – 201712)

(287/59/2)


Heavily drives (Kraftig driver)

7december2017

Heavily drives wind over landscapes. Along the coast, water runs on land without a break. Light almost never rises.

(Kraftig driver vind över landskap. Längs kust driver vatten mot land utan uppehåll. Ljus stiger nästan aldrig upp).

(Sweden, Ystad – 20171207)

(270/67/0)


Missing words (Saknar ord)

5december2017

Meet darkness where thoughts about childhood friend penetrate deep. So unimaginable, so unfair and sad. Missing words to describe.

(Möter mörker där tankar kring barndomsvän tränger djup. Så ofattbart, så orättvist och ledsamt. Saknar ord att beskriva)

(Sweden, Borrie – 20171205)

(464/70/2)


Dominate dawn (Dominerar gryning)

4december2017a

Moon dominates dawn where cold creates frost. Air finally clear and fresh. Almost winter, just wonderful.

(Måne dominerar gryning där kyla skapar frost. Luft äntligen klar och frisk. Nästan vinter, bara underbar.)

(Sweden, Baldringe – 20171204)

(287/61/0)


Looks wonderful (Tittar underbar)

3december2017

Do not feel right to bloom december but still beautiful. Looks wonderful.

(Känns inte rätt att blomma december men ändå vacker. Tittar underbar.)

(Sweden, Ystad – 20171203)

(378/48/1)


Spark beautiful (Gnistra vacker)

2december2017

Wake up cold where cool sparkle beautiful. Smoke rise there light heat. Breathe.

(Vaknar kall där kyla gnistra vacker. Rök stiga där ljus värma. Andas.)

(Sweden, Ystad – 20171202)

(308/55/0)


Winter blooms (Blommar vinter)

1december2017

Darkness leaves from autumn to winter. No difference but new season is growing. Winter blooms.

(Mörker drar från höst till vinter. Ingen skillnad men ny årstid växer fram. Blommar vinter.)

(Skåne, Kåseberga – 20171201)

(285/50/0)