05. Oktober-2017

Frost lämnar

31oktober2017

Frost lämnar lugn morgon där strålar stiga. Möter blick länge där tid överflödig.

(Skåne, Baldringe – 20171031)

(357/42/2)


Söker skydd

30oktober2017
Söker skydd bland träd där ljus knappt tränga in. Frisk och klar ligger höst runt omkring. Vind driver.

(Skåne, Ystad – 20171030)

(389/46/0)


Tänker utveckling

27oktober2017

Underbar ligger sjö där morgon stiger. Tänker utveckling kring barn i skola och idrott. Rättvis behandling, lika värde, att utgå och få fram det mesta från varje enskild individ, att uppmuntra träningsflit, övning, berömma, lyfta, så viktigt, nästan A och O för framgång.

(Skåne, Snogeholm – 20171027)

(431/50/2)


Tanke tydlig

25oktober2017

Kunskap inte längre viktig, handlar stället om kontakt och ställa in. Makt beter hur som helst, finns varken fel eller förstå. Kör bara på och alltid över. Känner tanke tydlig, klar och stark.

(Skåne, Hallamölla – 20171025)

(492/55/2)


Nästan osynlig

20oktober2017

Skön driver vågor in mot strand nästan osynlig i mörker. Vandrar sakta sanddynor, låter vind smeka själ och hjärta. Längre in mot land leker dimma ljuv.

(Skåne, Fyledalen – 20171020)

(500/36/1)


Vaknar sömnig

19oktober2017

Höst tar plats på riktigt där morgon vaknar sömnig. Varm men fuktig.

(Skåne, Backåkra)

(Ej på Facebook)


Full av beundran

18oktober2017

Möter förutsättning för liv medan tankar är i Danmark där lag visar orättvisor på egen bekostnad. Imponerad över gemensamt beslut att sätta ner fot för allas lika värde. Full av beundran, önskar fler lag följer samma spår redan imorgon.

(Skåne, Sövestadsvägen – 20171018)

(522/42/1)


Tankar tänka

17oktober2017

Omgiven av dimma där höst gör sig synlig mer för varje dag. Låter tankar tänka länge om inget.

(Skåne, Högestad – 20171017)

(869/64/6)


Svävar magisk

16oktoberliten

Svävar fram genom magiskt landskap där morgon sakta vaknar. Låter dimma nästan mjuk röra innan frisk luft vid klar havskant. Vill bara stanna.

(Skåne, Hammar – 20171016)

(714/55/3)


Övergå snabb

15oktober2017

Varm morgon sveper över landskap för att sedan övergå snabb till kylig och dimma. Känner verkligen vilken veckodag det är.

(Skåne, Baldringe – 20171015)

(791/49/0)


Redan ligger

13oktober2017

Näst största parti visar för dagen rätta jag. Bestämmer skyffla utsatta, extrem utsatthet, under matta genom böta och förbud. Ingen tanke på medmänsklighet, empati eller hjälp. Bara slå undan ben på de som redan ligger. Skamligt, men inte alls förvånande.

(Skåne, Eneborg – 20171013)

(788/25/0)


Stänger allt

12oktober2017

Stilla sitta lugn och betrakta liv som tillbaka. Känner värme, glädje och någon slags samhörighet. Stänger allt omkring.(Skåne, Ystad – 20171012)

(1698/78/4)


Underbar ljus

11oktober2017
Står lugn längs strandkant där mörker sakta flyter över till underbar ljus. Frisk men ändå varm vind smeker inre långsam och välbefinnande. Tänker inte alls, bara vara.

(Skåne, Borrby strand – 20171011)

(548/30/0)


Mindre välmående

10oktober2017liten

I samma stund som en av fyra Londonbor, 2,3 miljoner människor, lever i fattigdom så stiger kall men vacker morgon 133 mil nordöst. I staden sex mil västerut lever runt 30 procent av alla barn i fattigdom. Barn som växer upp mindre välmående, med sämre utbildningsnivå än genomsnittet och där sannolikheten ökar för att begå brott. En fattigdom som inte enbart strider mot FNs barnkonvention utan också mot de mänskliga rättigheterna.

(Skåne, Sövestad – 20171010)

(737/44/4)


Enfaldig dum

9oktoberliten

Blickar ut mot vacker skymning. Tänker USA som samma stund skrotar plan mot klimatförändring. Kraftverk behöver inte längre följa de utsläppskrav kring miljövänlig el som tidigare ställts. Så bakåtsträvande, enfaldig dum och helt absurt.

(Skåne, Ystad – 20171009)

(923/44/1)


Mörker närma

3oktober2017

Känner mörker närma. Dagar allt korta. Ljus sjunker snabb.

(Skåne, Eneborg – 20171003)

(786/39/0)