aldrig mera tyst 9/10-30/11-2017

20november2017
(Själ väcker – Skåne, Borrie – 20171120)

ALDRIG MERA TYST 2017/2018
Han såg tillbaka på de fem år som passerat snabbt. Insåg ganska tydligt att i stort sett inget förändrats till det bättre, snarare tvärtom. Aldrig tidigare under den tid han andats hade motsättningar bland olika grupper, länder och klyftor varit så stora. Allas lika värde var sedan länge bara ett förskönat begrepp utan verklighetsförankring i en tid där orättvisor gräver sig allt djupare.

Han slog sig ner i glänta och njöt fullständig av tystnad. Det var på platser som här, bortom mänsklighet, som han samlade energi, tänkte klart och kände sig fullkomligt trygg.

Han njöt livets strålar som lugna bröt ner genom täta kronor och han lät vind vidröra kärleksfull, mjuk, långt in i själ. Framför låg fyra årstider där fokus var att bygga upp, sundare liv men också ett försök att kommunicera för en bättre, rättvis, hållbar och kärleksfull värld.

Han reste sakta men aning tung samtidigt som inre röst tyst talade mening, om och om igen.
– Aldrig mera rädd, aldrig mera tyst…aldrig mera rädd, aldrig mera tyst….

ALDRIG MERA TYST är ett kortare projekt där mycket handlar om fokus på ett större projekt som börjar den första december 2017 och som håller på till den första december 2018. Det startas på dagen fem år efter att det första projektet, Längtar fri, som tog sin början vid en havskant utanför Ystad.

Projektets arbetsnamn: Aldrig mera tyst
Projektets längd: 9/10 till 31/11 – 2017